OK
title-leftفدراسيون و انجمن هاي حرفه اي 1 title-right
bg-corner

11. انجمن حسابداران مدیریت رسمی

12. انجمن حسابداران مدیریت
13. جامعه حسابداران رسمي عرب
14. شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري مالي (آمريكا)
15. ديوان محاسبات آمريكا
16. هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي
17. مؤسسه پيشبرد ( ارتقاي ) حسابداران سياه آفريقاي جنوبي
18. انجمن حسابداران بين المللي
19. شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري دولتي
20. انجمن تحليل گران خبره مالي
 
1 2 3 4  
 

11.انجمن حسابداران مدیریت رسمی

CIMA= Chartered Institute of Management Accountants

انجمن حسابداران مدیریت رسمی یک نهاد پیشرو و ارائه دهنده گواهی نامه های بین المللی حرفه ای به رسمیت شناخته شده در حسابداری مدیریت می باشد و تمرکز اصلی آن بر تجارت است. این انجمن به منظور حفظ اعتماد عمومی در حسابداری مدیریت، استانداردهای حرفه ای و اخلاقی سطح بالایی را منتشر می سازد. اعضاء و دانش آموختگان آن باید همواره از اصول اخلاقی و قوانین ومقررات آن پیروی کنند. انجمن حسابدارن مدیریت رسمی حدود 158000 عضو و دانش آموخته در 161 کشور جهان دارد. این انجمن مسئول آموزش و تعلیم حسابدارن مدیریت است که در صنعت، بازرگانی و سازمان های غیر سودگرا و بخش دولتی فعالیت می کنند.

این انجمن در زمینه آموزش با برخی نهادهای بین المللی فعال در این حوزه های همکاری می کند تا مدیران مالی درجه یک و با کیفیتی را ارائه دهد.انجمن حسابداران رسمی عضو فدراسیون بین المللی حسابداران و فدراسیون حسابداران اروپا می باشد. اعتماد گروههای ذینفع و عموم نشان میدهد که اعضای انجمن حسابداران مدیریت رسمی ، استانداردهای فنی ، مدیریتی و اخلاقی بی عیب و نقصی را در اختیاردارند.

انتشارات انجمن :

-          اعلامیه 2007

-          بررسی سالانه 2006

-          صورت های مالی 2006

-          بوشور فنی cima

-          بروشور کارفرما

-          بروشور آموزشی cima

-          بروشور توسعه cima

-          بروشور ارزش عضویت cima

-          سیستم آموزشی cima در 2007- مدیریت سازمانی و نظام های اطلاعاتی

-          سیستم آموزشی cima در 2007- تحلیل مالی

آدرس سايت :

www.cimaglobal.com

12.انجمن حسابداران مدیریت

IMA=Institute of Management Accountants

انجمن حسابداران مدیریت یک سازمان جهانی پیشرو در تقویت حسابداری مدیریت و حرفه های مالی برای بالابردن عملکرد کاری می باشد. انجمن حسابداران مدیریت با شبکه ای نزدیک به 65000 متخصص حرفه ای گروه پویایی را برای حسابداری مدیریت و حرفه های مالی تشکیل می دهد تا حرفه های خود را از طریق حسابدار مدیریت رسمی(CMA)، برنامه های مدیر مالی رسمی(CFM) ، تحقیقات حرفه ای و آموزش توسعه عملکرد، شبکه و حمایت از عملکردهای اخلاقی و حرفه ای خود توسعه و ارتقاء دهند. هم اکنون اعضای انجمن حسابداران مدیریت در حسابداری مدیریت و مدیریت مالی از رهبران ، مدیران و تصمیم گیرندگان هستند.انجمن حسابداران مدیریت نیز همچون اعضاء خود برای دستیابی به سطوح بالای تأیید حرفه ای، در جهت پیشرفت حرفه ای مستمر گام  بر می دارد. هدف انجمن حسابداران مدیریت از برنامه اصول اخلاقی، ترغیب سازمان ها و اشخاص به اتخاذ، ارتقاء و اجرای عملکردهای تجاری مطابق با استانداردهای اخلاقی بالا با فراهم کردن چشم اندازی ارزشمند به پیچیدگی هایی که از تغییرات اجتماعی و تکنولوژیکی بوجود می آید، است. بر این اساس، انجمن حسابداران مدیریت اصول اخلاقی را اینگونه تعریف می کند:

" اصول اخلاقی در معنای وسیع، مربوط به رهبری و هدایت انسان در رابطه با چیزی است که به لحاظ اخلاقی خوب و بد ، درست یا نادرست می باشد.آن کاربرد ارزش ها در تصمیم گیری است. از آن ارزش ها می توان به صداقت، انصاف، مسئولیت پذیری، احترام و همدردی اشاره کرد."

انجمن حسابداران مدیریت همچون دیگر نهادها و موسسات، متعهد به ایجاد روابط و توسعه مشارکت های حرفه ای است. هدف از این روابط کمک به اعضاء در کشف ویژگیهای حسابداری مدیریت و حرفه های مای می باشد. این انجمن یکی از پنج سازمان پایه گذاری گپکننده کمیته سازمانی حامی(COSO) است که در اواخر دهه 1980 توسط کمیسیون تریدوی تاسیس شد.همچنین ، انجمن حسابداران مدیریت یکی از اعضای فدارسیون بین المللی حسابداران با حق رأی کامل می باشد.

انتشارات انجمن :

-          مجله مالی استراتژیک

-          فصل نامه حسابداری مدیریت

-          بیانیه هایی در مورد حسابداری مدیریت

آدرس سايت :

www.imanet.org

13.جامعه حسابداران رسمي عرب

ASCA = Arab Society oF Certified Accountants

جامعه حسابداران رسمي عرب به عنوان يك مؤسسه حرفه اي عرب و بنا به حكم بين المللي در سال 1984 در لندن پايه ريزي شده است. اين انجمن عضو مؤسسات بين المللي زيادي از جمله فدراسيون بين المللي حسابداران ، هيئت استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي، هيئت استانداردهاي بين المللي حسابداري و اطمينان بخشي ، گروه كاري كارشناسان ميان دولتي سازمان ملل درباره استانداردهاي بين المللي حسابداري و گزارشگري ، كميته بين المللي گواهي نامه حسابداري حرفه اي سازمان ملل و اخيراً هم به كميته بين المللي آموزش و تحقيق حسابداري پيوسته و براي عضويت در گروه مشاوره اي بخش دولتي كميته بخش دولتي (عمومي) دعوت شده است .

به منظور آموزش كارآموزان با دانشگاهها و دانشكده هاي زيادي همكاري دارد از جمله ، دانشگاه اردن ،‌امان ، عمان ، دانشگاه الأزهر، غزه – فلسطين ، بحرين بيروت ، يمن دانشگاه سنا،‌دانشگاه الاهقف ،‌لندن و غيره ...هدف جامعه حسابداران رسمي عرب توسعه علم حسابداري ،‌مديريت مالي و ديگر مسائل مربوطه اي كه توسط حسابداران به اجرا در مي آيد . همچنين در جهت حفظ استقلال حرفه اي حسابداران و اعمال نظارت حرفه اي بر آنان گام برمي دارد. اين انجمن سمينارها و انجمن هاي بسياري را در سرتاسر جهان عرب هر ساله برگزار مي كند و در زمينه حسابداري و حسابرسي كتاب ها بوستن ها و مجله هايي را به چاپ مي رساند.

انتشارات جامعه :

-          راهنماي اصول اخلاقي ، اطمينان بخشي و حسابرسي بين المللي ...2006-2007

-          استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي

-          استانداردهاي بين المللي حسابداري

-          ماهنامه جامعه حسابداران رسمي عرب

-          مجله جامعه حسابداران رسمي عرب

-         بولتن فني جامعه حسابداران رسمي عرب

آدرس سايت :

www.ascasoiety.org

14.شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري مالي (آمريكا)

FASAC = Financial Accountiny Standards advisory Council

شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري مالي در سال 1973 مقارن با تشكيل هيئت استانداردهاي حسابداري مالي تأسيس شد. نقش اوليه اين شورا ارائه خدمات مشاوره اي به هيئت در مسائل مربوط به دستوركار هيئت ، آيتم هاي جديد دستوركار هيئت ، اولويت هاي پروژه اي ، موارد فرايندي كه نيازمند توجه FASP است ، بود. جلسات شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري مالي فرصتي را براي بحث درباره ديدگاههاي مختلف هر يك از گروهها و اشخاص در امور حرفه اي و تجاري فراهم مي كند .

اعضاي FASAC مناصب مهمي در شركت هاي حسابداري و حسابرسي مثل شركاي ارشد در شركت هاي حسابداري ، مديران اجرايي در سازمان هاي حرفه اي و اعضاي ارشد آكادميك و جوامع تحليل گرCEO و CFO مي باشند كه همه در جهت يكپارچگي كامل استانداردهاي گزارشگر ي مالي گام بر ميدارند.

از وظايف FASB پايه ريزي اصول پذيرفته شده حسابداري GAAP است كه تمامي مؤسسات آمريكايي بايد در زمينه گزارشگري مالي از آن پيروي كنند و همواره از آن اصول تبعيت كنند. در واقع FASAC به عنوان پنجره اي عمل مي كنند كه هيئت مي تواند از طريق آن ديدگاههاي نمايندگان گروههاي مختلف FASB را بدست آورد، و در آن باره به بحث و تبادل و نظر بپردازد . FASAC بازوي عملياتي بنياد حسابداري مالي ، سازماني كه مستقل از هر سازمان تجاري يا حرفه اي است مي باشد .

انتشارات شوراي مشورتي :

-          بيست و ششمين كنفرانس سالانه كميسيون بورس و اوراق بهادار و انجمن گزارشگري مالي -31مي 2007

-          طرح فني – از 1 آوريل 2007 تا 30 سپتامبر 2007

-          راهنماي FASB براي سازمان هاي غير سود گرا

-          نشريه هاي حسابداري مالي

-          بيانيه استانداردهاي حسابدار ي مالي

-          بوستن هاي فني

-         گزارش هاي تحقيقي و گزارش هاي ويژه

آدرس سايت :

www.fasb.org/fasac

15.ديوان محاسبات آمريكا

GAO = Gorernmont Accoantabiliy Office

GAO آژانسي است كه براي كنگره و مردم آمريكا فعاليت مي كند كنگره از GAO مي خواهد برنامه ها و هزينه كردهاي دولت فدرال را بررسي كند . GAOكه بازوي تحقيقاتي كنگره و يا ناظر كنگره مي باشد مستقل و غير حزبي است . اين آژانس بررسي مي كند كه دولت فدرال دلارها را چگونه خرج مي كند. GAO كنگره و ديگر ستادهاي مركزي آژانس هاي اجرايي را در باره روش هاي كارآمد و پاسخگو ساختن دولت مشاوره مي دهد. GAO برنامه هاي دولت فدرال را بررسي مي كند و هزينه كردهاي دولت فدرال را حسابرسي مي كند و نقطه نظرات حقوقي صادر مي كند . وقتي كه GAO يافته هايش را به كنگره گزارش مي كند در واقع انجام اقداماتي را پيشنهاد مي كند . فعاليت GAO در نهايت منتهي به قوانين و مقرراتي مي شود كه عملكردهاي دولت را بهبود مي بخشد و بدين ترتيب هزاران ميليون دلار صرفه جويي مي شود.

انتشارات اين آژانس :

-          گزارش هايي در باره كنترل هاي مورد نياز براي وزارت خانه ها و نهاد هاي مرتبط راهنماي حسابرسي مالي

-          چالش هاي جذب دانشجويان بين المللي به ايالات متحده و استنباط هايي در مورد رقابت طلبي جهاني

-          تغيير سيستم هاي مديريت مالي سازمانها كه همچنان به عنوان يك چالش باقي مانده است .

-          گزارش تيم بين المللي از عملكرد حسابرسي GAO

آدرس سايت :

www.gao.gov

16.هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي

GASB = Governmantal Accounting Standards Board

هدف هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي پايه ريزي و بهبود استانداردهاي گزارشگري مالي و حسابداري محلي و دولتي است تا اطلاعات سود مندي را براي استفاده كنندگان گزارش هاي مالي ارائه دهد، صادر كنندگان استاندارد ، حسابرسان و استفاده كنندگان از آن گزارش ها را راهنمايي و عموم را در آن باره آموزش دهد.

اين هيئت در سال 1984 با عنوان واحد اقتصادي عملياتي بنياد حسابداري مالي پايه ريزي شد تا استاندارهايي را د ر باره حسابداري مالي وگزارشگري براي نهادهاي اقتصادي دولتي و محلي تنظيم كند استانداردهاي ارائه شده توسط اين هيئت در زمينه آماده كردن گزارش هاي مالي به واحد هاي اقتصادي ياري مي رساند.

هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري از هيئت هاي مهم مي باشد. چون گزارشگري مالي مستقل مي تواند پاسخگويي مالي به عموم را نشان دهد و اين امر پايه سرمايه گذاري، اعتبار و بسياري از تصميمات قانوني و نظارتي است.

انتشارات :

-          نشريه هاي استانداردهاي حسابداري دولتي

-          بولتن هاي فني GASB

-          پيش نويس هاي افشا گرانه

-          ديدگاههاي اوليه هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي

-          راهنمايي اجرايي جامع

-          گزارش هاي تحقيقي GASB

-          گزارش سالانه بنياد حسابداري مالي

-          نشريه هاي خبري

-          گزارش ويژه : چرا گزارشگري مالي دولتي متفاوت است و بايد متفاوت باشد.

-          يافته هاي تحقيقي

-          گزارش هاي ويژه

آدرس سايت :

www.gasb.org

17.مؤسسه پيشبرد ( ارتقاي ) حسابداران سياه آفريقاي جنوبي

َََABASA = the Association For the Advancement oF Black Accountants oF Southern Africa

مؤسسه ارتقاي حسابداران سياه آفريقاي جنوبي يك سازمان بين المللي است كه در سال 1985 تأسيس شده است. از جمله اهداف اين مؤسسه افزايش علاقه حسابداران سياه و از همه مهمتر جذب حسابداران سياه به حرفه حسابداري است.

بدين منظور در پروژه هاي گوناگوني مشاركت مي كند تا ورود سياهان را به داخل اين حرفه تسهيل كند بنابر اين برنامه كلي آن تغيير و اصلاح حرفه حسابداري است تا در نهايت منعكس كننده جمعيت سياه افريقاي جنوبي باشد . اين انجمن اعضاي متنوعي دارد . يعني هم دانش آموختگان در آن مشغول فراگيري هستند و هم جمعيت حسابرسان و حسابداران را كه در حوزه هاي صنعت و بازرگاني كار مي كنند در خود دارد.

مؤسسه ارتقاي حسابداران سياه آفريقاي جنوبي نقش مهم را در تحت تأثير قراردادن مثبت چشم انداز هاي اقتصادي اعضاي خود ايفا مي كند.

ABASA معتقد است كه تلاشهاي زيادي بايد همراه با مؤسسه آموزش در زمينه بالابران كيفيت آموزش بويژه انگليسي و رياضيات صورت گيرد. به هم دانش آموزاني كه علاقمند به ادامه تحصيل در سطوح بالا هستند بايد بورسيه تحصيلي خارجي اختصاص داده شود و اين امتيازات نبايد مخصوص دانش آموزان اول و دوم باشد.

انتشارات :

-          خبرنامه هاي مالي روز

-          خبرهاي فناوري اطلاعاتي

آدرس سايت :

www.abasa.org.za

18.انجمن حسابداران بين المللي

َََAIA = the Association oF Interntional Accountants

انجمن حسابداران بين المللي در سال 1928 و به عنوان يك نهاد حسابداري حرفه اي در انگلستان تأسيس شده و سعي در ايجاد شبكه جهاني از حسابداران را دارد كه هم اكنون هم در 85 كشور جهان موفق به تشكيل چنين شبكه جهاني شده است. اين انجمن از جمله نهادهاي تعيين صلاحيت حسابرسان شركت ها در انگلستان مي باشد . همچنين به لحاظ قانوني به رسميت شناخته شده و براساس قانون 1985 شركت ها و با هدف ارتقاي سطح حسابداران به ثبت رسيده است . هم اكنون گواهي نامه صادر شده توسط انجمن حسابداران بين المللي در پيش از 35 كشور به رسميت شناخته شده است.

آزمون انجمن حسابداران بين المللي هر سال دو بار برگزار مي شود. اين آزمون براساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي تنظيم مي شود . يكي از شرايط عضويت در اين انجمن داشتن سه سال تجربه مالي مرتبط و مستمر قبل از پيوستن به اين انجمن مي باشد. اعضاي اين انجمن داراي مهارت هاي مربوط هستند و از جمله اشخاص حرفه اي و دارنده نقش هاي كليدي در سازمان هاي مختلف هستند. انجمن حسابداران بين المللي همواره با اعضايش در تبادل است تا صداقت ، شفافيت و استانداردهاي بين المللي مشترك را در حرفه حسابداري ترغيب و تشويق كند.

انتشارات :

-          خلاصه تحقيقات درباره استاندارد هاي اخلاقي

-          اصلاحيه استانداردهاي گزارشگري مالي 3

-          مجله حسابدار بين المللي

-          سخنراني هاي پايه گذاران AIA در سال 2007

آدرس سايت :

www.aia.org.uk

19.شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري دولتي

GASAC = Governmental Accounting Standards Advisory council

 

شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري دولتي مسئول مشورت با هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB) در زمينه مسائل فني دستورالعمل هيئت ، انتخاب و سازماندهي نيروهاي كاري و مسائلي كه GASB يا رئيس آن درخواست كند، مي باشد. همچنين شوراي مشورتي استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB) مسئوليت كمك به گسترش و توسعه بودجه سالانه هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي و كمك به بنياد حسابداري مالي در بالابردن بودجه هيئت را دارد . اين شورا بيش از 25 عضور دارد كه نمايندگان تهيه كنندگان ، استفاد كنندگان و تأييد كنندگان اطلاعات مالي مي باشند.

-          اين شورا انتشارات خاصي ندارد و عمده فعاليت آن در زمينه مشاوره است.

آدرس سايت :

www.gasb.org/gasac/gasac.html

20.انجمن تحليل گران خبره مالي

ACFA=Institute of Chartered Financial analyests

انجمن تحليل گران خبره مالي يك انجمن جهاني و غير سود گرا در حوزه حرفه هاي سرمايه گزاري است كه استانداردهاي اخلاقي با كيفيت و يك سري فرصت هاي آموزشي را به صورت آن لاين در سرتا سر جهان ترغيب و تشويق مي كند. اين انجمن بيش از 90.000 عضو و 134 شعبه در سرتا سر جهان دارد كه همه از آئين نامه اخلاقي و استانداردهاي حرفه اي اين انجمن پيروي مي كنند. اين انجمن از طريق شعبه هايش در سرتاسر جهان برنامه هاي آموزشي را براي اعضايش فراهم مي كند. هدف اين انجمن بدست گرفتن رهبري حرفه سرمايه گزاري درسرتا سر جهان از طريق تنظيم استانداردهاي اخلاقي با كيفيت ، آموزش و برتري حرفه اي است . از ديگر اهداف اين انجمن پايه ريزي مسير خدمت كردن به اعضاء و تنظيم استانداردهاي با كيفيت در داخل جامعه جهاني سرمايه گزاري است. در سال 1925 ، تحليل گران مالي ، جامعه تحليل گران سرمايه گزاري شيكاگو را تشكيل دادند تا حرفه گرايي و آموزش سرمايه گزاري را ترغيب كنند و گروههايي با همكاري مديران مالي برگزار كنند.در سال 1937 ، جامعه تحليل گران امنيت نيويورك (Nyssa) توسط بنجامين گراهام و ديگران تأسيس شد. در سال 1945 جامعه تحليل گران امنيت نيويورك شروع به انتشار مجله تحليل گران كرد كه بعد ها به مجله تحليل گران مالي تغيير نام داد.

در سال 1947 ، جوامع تحليل گران در چندين شهر ديگر از جمله نيويورك ، شيكاگو ، بوستن و فيلادلفيا تأسيس شد و اين جوامع بعداً با هم ادغام شدند و فدراسيون ملي جوامع تحليل گر مالي (NFFAS) را تشكيل دادند. همچنانكه جوامع ديگر تأسيس مي شوند به اين فدراسيون ملحق مي شوند. در سال 1954 جامع تحليل گران امنيت نيويورك انتشار مجله تحليل گران مالي را به فدراسيون سپرد و در اواخر ده 1950 فدراسيون ملي تحليل گران مالي بيش از 20 جامعه تحليل گر را در عضويت خود داشت .

انتشارات :

-          مجله تحليل گران خبره مالي

-          چشم اندازهاي جهاني در مورد مديريت سرمايه گزاري : فراگيري از مديران

-          تفكر در مديريت سرمايه گزاري

-          تحليل درآمد ثابت

-          توصيه مالي مادام العمر: سرمايه انساني ، اقتصاد دارايي و بيمه

-          استانداردهاي عملكرد سرمايه گزاري جهاني

-          آئين نامه اصول اخلاقي استانداردهاي رهبري حرفه اي

-          الگوي گزارشگري تجاري جامع: گزارشگري مالي براي سرمايه گزاران

-          نظام راهبري سازماني شركت هاي به ثبت رسيده : راهنماي سرمايه گزاران

-          راهنماي مديريت تجارت

آدرس سايت :

www.Cfainstitute.org

بازگشت به ابتداي صفحه

 
bg-corner