OK
title-leftفدراسيون و انجمن هاي حرفه اي 4 title-right
bg-corner

31. انجمن حسابداران رسمی قبرس
32. اجلاس بين المللي براي توسعه حسابداري
33. انجمن بين المللي حسابداران شاغل
34. سازمان بين المللي مؤسسات حسابرسي برتر
35. مؤسسه كنترل و حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي
36. انجمن حسابداراي آمريكا
 
 
1 2 3 4  
 

31.انجمن حسابداران رسمی قبرس

ICPAC = Institute of Certificated Public Accountants of Cybress

انجمن حسابداران رسمی قبرس به طور کلی یک سازمان وسیع است که خدمات بهتری را به اعضای خود و عموم ارائه می دهد. این انجمن تنها نهاد مسئول نظارت بر حرفه حسابداری در قبرس می باشد. این انجمن در 4 آوریل 1961 با گرد هم آمدن تعدادی از حسابداران قبرس تاسیس شد. مجموع اعضاء تاسیس کننده 21 نفر بود از آن به مدت یعنی در مدت 45 سال بیش از 2100 عضو دارد. انجمن حسابداران رسمی قبرس حضور مستمری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی قبرس دارد و در این راستا همکاری نزدیکی با دولت و سایر نهاد های دولتی دارد از جمله بانک مرکزی ، بورس اوراق بهادار قبرس ، بازار ارز و سهام قبرس و دانشگاه قبرس. همچنین با سازمان های بین المللی نیز همکاری نزدیک دارد و عضو فدراسیون حسابداران اروپا ، فدراسیون بین المللی حسابداران انجمن مالی بین المللی ، ICAEW ، AIAو ACCA می باشد. اصلی ترین هدف انجمن حسابداران رسمی قبرس آموزش ، تربیت و آگاهی دادن اعضای خود در مورد مسائلی است که برای پیشبرد حرفه خود ضروری است. همچنین انجمن حسابداران رسمی قبرس می خواهد حرفه ای گرایی و قوانین اخلاقی را كه به وسیله آنها بر اعضای خود در محیط بوجود آمده حکم می راند ، توسعه و گسترش دهد.

انتشارات :

-          استاندارد های بین المللی گزارش های مالی 2007 (دو زبانه).

-          دیکشنری انگلیسی-یونانی اصطلاحات حسابداری.

-          استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی 2007 (یونانی).

-          کتابچه راهنمای بیانیه های بین المللی اصول اخلاقی و اعتبار بخشی حسابرسی فدراسیون بین المللی حسابداران -2007.

-          مجله حسابداری قبرس.

آدرس سايت :

WWW.icpac.org.cy

32.اجلاس بين المللي براي توسعه حسابداري

IFAD = International Forum For Accountancy Deuelopment

اجلاس بين المللي براي توسعه حسابداري به عنوان يك گروه كاري بين كميته باسل ، فدراسيون بين المللي حسابداران ، IOSCO  ، شركت هاي حسابداري بزرگ ، OECD ، UNCTAD و بانك جهاني و بانك هاي توسعه منطقه اي ايجاد شده و عمل مي كند و نتيجه بحران آسياي شرقي مي باشد . هدف اين اجلاس بهبود امنيت بازار و شفافيت  ثبات مالي بر پايه جهاني است .

IFAD كارش را با انتشار" همگرايي اصول كلي پذيرفته شده حسابداري 2002 "( GAAP Convergence 2002) تكميل كرده است .

تعدادي از ناظران و اعضاي IFAD عبارتند از  :

·          فدراسيون بين المللي حسابداران و نهادهاي منطقه اي آن در آسيا ، پاسفيك ، آفريقا ، اروپا و آمريكا

·          كميته استانداردهاي بين المللي حسابداري

·          صندوق بين المللي پول

·          سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه

·          بانك جهاني و بانك هاي توسعه منطقه اي در آفريقا ، آسيا ، آمريكا و اروپاي مركزي و شرقي

·          پنج شركت بزرگ حسابداري

·          كميته باسل در مورد نظارت بر بانكداري

·          اجلاس ثبات مالي

·          سازمان بين المللي كميسيون هاي بورس و اوراق بهادار

·          سازمان بين المللي مؤسسات حسابرسي ارشد

·          كنفرانس سازمان ملي در مورد تجارت و توسعه و ...

انتشارات :

-          چاپ ويژه – 13 برنامه وفاداري مشتري كميته تفسير گزارشگري مالي بين المللي IFRIC))

-          چاپ ويژه -  فاز II استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) براي قراردادهاي اعتبار بخشي (بيمه)

-          استانداردهاي بين المللي حسابداري (IAS) به اضافه خبرنامه فصلي آسيا – پاسفيك

-          چاپ ويژه جهاني – اصلاحات پيشنهاد شده براي 32 IAS

-          ابزارهاي مالي قابل اجرا در ارزش منصفانه و تعهدات بوجود آمده از تسويه

آدرس سايت :

WWW . iasplus . com / resource/ ifad . htm

33.انجمن بين المللي حسابداران شاغل

IApA = International Association of Practising Accountants

انجمن بين المللي حسابداران شاغل در سال 1979 تأسيس شده و متشكل از بيش از 275 شركت است كه در 45 كشور جهان دفاتري دارد .و بر اساس ميزان درآمدش از عضويت در زمره 25 شبكه جهاني مهم در نوع خود قرار دارد . هدف اين انجمن ارائه راه حل هاي تجاري و حرفه اي ، جامع و مقرون به صرفه به مشتريان بدون توجه به بخش يا منطقه آنها است . هر شركت عضو انجمن بين المللي حسابداران شاغل از سوي اشخاصي كه گواهي نامه مهارت و صلاحيت حسابداري بين المللي دارند اداره و كنترل مي شود . هر شركتي براي پيوستن به شبكه اين انجمن بايد تعهد خود را به استانداردهاي حرفه اي و صداقتي اين انجمن اعلام دارد.

در سرتاسر شبكه اعضاي اين انجمن ، همه دسترسي سريعي به كارشناسي و دانش حرفه اي بيش از 1000 شريك در مراكز مهم تجاري جهان دارند . اين انجمن همچنين داراي يك هيئت مديره بين المللي هشت نفره از اروپا ، آمريك ، كانادا ، آسيا ‌، اقيانوسيه مي باشد.

شركت هاي عضو اروپايي و آمريكايي در گروههاي محلي سازماندهي شده اند كه فعاليت هاي آنها توسط هيئت هاي محلي تنظيم و كنترل مي شود . اين انجمن گروههاي حسابداري ملي نيز در استراليا ، كانادا ، آلمان ، مالزي و انگلستان دارد كه امور خود را خود اداره و كنترل مي كنند و همچنين وظيفه ثبت نام اعضاي جديد را نيز به عهده دارند.

اين انجمن سالانه كنفرانس هاي بين المللي گوناگوني را برگزار مي كند و بدين طريق به تبادل اطلاعات و عقايد در سرتاسر جهان مي پردازد و نيز فرصتي را براي بحث و تبادل نظر در باره مسائل تجاري و موانع و مشكلات و چگونگي حل آنها فراهم مي كند .

اين انجمن اعضاي خود را در زمينه آگاهي از آخرين اطلاعات و اخبار در حرفه هايشان كمك مي كند و انواع ابزارهاي بازاريابي را براي آنها معرفي مي كند.

-          - اين انجمن انتشارات خاصي ندارد و بيشتر اعضاي خود را حمايت و پيشتيباني مي كند.

آدرس سايت :

WWV.iapa–accountants.com

بازگشت به ابتداي صفحه

34.سازمان بين المللي مؤسسات حسابرسي برتر

INTOSAI = International Organization of Supreme Audit Institutions

سازمان بين المللي مؤسسات حسابرسي برتر مثل يك چتر امعه حسابرسان دولت را در زير خود قرار داده است . براي بيش از 50 سال است كه اين سازمان چارچوب نهادينه شده اي را براي نهادهاي حسابرسي برتر فراهم مي كند تا انتقال دانش ، توسعه حسابرسي وحسابرسي دولتي را در سرتاسر جهان بهبود بخشد و توانمند يهاي حرفه اي ، جايگاه و تأثير مؤسسات حسابرسي برتر را در كشورهاي خود ارتقا و افزايش دهد. تبادل تجارب ميان اعضاي INTOSAI و يافته ها و نقطه نظرات آنها تضمين كننده پيشرفت مستمر حسابرسي دولتي است .

INTOSAI يك سازمان خودمختار ، مستقل و غير سياسي و غير دولتي است و با شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل همكاري نزديكي دارد . اين سازمان در سال 1953 و با ابتكار اميليو فرناندز كاموس كه ردئيس يك مؤسسه حسابرسي در كوبا بود ، تأسيس شده است . امروزه سازمان بين المللي مؤسسات حسابرسي برتر (INTOSAI) بيش از 186 عضو دارد.

انتشارات :

-          مجله بين المللي حسابرسي دولتي

-          طرح استقلال مؤسسات حسابرسي برتر ، گزارش نهايي گروه تحقيق

-          راهنماي گزارشگري در مورد كارآمدي كنترل هاي داخلي ؛ تجارب مؤسسات حسابرسي برتر در اجرا و ارزيابي كنترل هاي داخلي

-          كنترل داخلي : فراهم كردن بنياني براي مسئوليت پذيري در دولت

-          حسابرسي مسائل مربوط به آب : تجارت مؤسسات حسابرسي برتر

آدرس سايت :

WWV.intosai.org

35.مؤسسه كنترل و حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي

ISACA = International Systems audit and Control Association

مؤسسه كنترل و حسابرسي سيستم هاي اطلاعاتي در سال 1967 و همزمان با بوجود آمدن كنترل هاي حسابرسي به صورت سيستم هاي كامپيوتري و اهميت يافتن فزاينده آنها در عملياتهاي سازمان ها فعاليتش را آغاز كرد . در سال 1969 گروه با عنوان مؤسسه حسابرسان EDP تشكيل شد . در سال 1976 اين مؤسسه كلاسهاي وسيعي را در زمينه تأسيس بنياد آموزش و تحقيق انجام داد تا دانش و ارزش نظام راهبري IT( فناوري اطلاعات ) و كنترل ها را توسعه دهد .

اين مؤسسه هم اكنون 65.000 عضو در سرتاسر جهان دارد كه به لحاظ تنوع شناخته شده است . اعضاي اين مؤسسه در بيش از 140 كشور جهان در حوزه هاي مربوط به IT فعاليت مي كنند . در طول سه دهه از زمان تأسيس اش ، ISACA يك سازمان جهاني پيشرو در زمينه نظام راهبري ، اطلاعاتي ، كنترل ، امنيت و حرفه هاي حسابرسي بوده است . استانداردهاي حسابرسي و كنترلي آن توسط كاربران در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار مي گيرد .

انتشارات :

-          مجله كنترل سيستم هاي اطلاعاتي

-          راهنماي اجراي راهبري IT

-          مديريت ريسك در محيط بي سيم : مسائل امنيتي ، حسابرسي و كنترلي

-          امنيت عملياتي بي سيم

-          سخت تر كردن امنيت شبكه

-          امنيت بانك اطلاعاتي اوراكل (Oracle)

-          امن كردن LINUX : راهنماي پوپا براي امنيت لينوكس

آدرس سايت :

WWV.isaca.org

36.انجمن حسابداراي آمريكا

AAA = American Accounting Association

انجمن حسابداري آمريكا برتري جهاني در آموزش ، تحقيق و انجام كار حسابداري را افزايش مي دهد . اين انجمن در سال 1916 به نام انجمن استادان حسابداري دانشگاههاي آمريكا پايه ريزي شده و در سال 1936 به انجمن حسابداري آمريكا تغيير نام داده است . اين انجمن سازمان داوطلبي اشخاص علاقمند به تحقيق و آموزش حسابداري مي باشد .

عضويت در انجمن حسابداري آمريكا امكان دسترسي وسيع و انتخاب گسترده از ميان توليدات منتشره آن از قبيل مجلات ، روزنامه ها و اعلاميه هاي اجلاسي بروز و فرصت هايي براي مشاركت و همكاري در گروههاي منطقه اي با منابع خاص و طيف وسيعي از منابع براي تدريس ، تحقيق و كار را فراهم مي سازد . در اين انجمن دانشجويان نيز مي توانند عضو شوند كه با هزينه 25 دلار براي يك سال حق عضويت آن شروع مي شود.

انتشارات :

-          انتشارات اين انجمن شامل مجلات الكترونيكي است كه دسترسي به جديدترين انتشارات الكترونيكي يك سري ويژگيها و مزاياي اضافه نيز دارد همچون :

-          - بدست آوردن امكان جستجوي دقيق براساس عنوان ، مؤلف ، واژه كليدي و ديگر پارامترهاي مهم در جستجوي مقالات و مطالب

-          - دسترسي و اطلاع از آخرين اخبار بروز رساني شده آنها

-          - دسترسي به جديدترين مجلات و مقالات

مجلات :

-          بررسي حسابداري – فصلنامه انجمن حسابداري آمريكا

-          مسائلي در آموزش حسابداري – فصلنامه انجمن حسابداري آمريكا

-          افق هاي حسابداري – فصلنامه انجمن حسابداري آمريكا

-          حسابداري و منافع عمومي

-          مجله حسابداري ، حسابرسي و مسئوليت پذيري

-          حسابداري ، سازمانها و جامعه

-          پيشرفت هايي در حسابداري عمومي

-          چشم اندازهاي مهم در باره حسابداري

-          مجله حسابداري و سياست عمومي

-          حسابرسي : مجله عمل و نظريه ( 500 دلار هزينه دسترسي )

-          تحقيق عملي در حسابداري

-          مجله انجمن ماليات بندي آمريكا ( هر سال دو بار در بهار و پاييز چاپ مي شود )

-          مجله تكنولوژي هاي تازه ظهور يافته در حسابداري

-          مجله نظام هاي اطلاعاتي

-          مجله تحقيقي حسابداري بين المللي

-          مجله تحقيقي ماليات قانوني

-          مجله تحقيقي مديريت حسابداري

آدرس سايت :

www.aaahq.org

بازگشت به ابتداي صفحه


 
bg-corner