حدود ۴۸ ساعت مانده به اعلام نظر ترامپ درباره پايبندي يا عدم پايبندي به برجام، قرارداد فاينانس ۵ ميليارد يورويي بين بانک‌هاي ايران و ايتاليا امضا شد. بر مبناي اين قرارداد، تمام پروژه‌هاي دولتي و غير دولتي که از خدمات، تجهيزات و دانش فني ايتاليا استفاده کرده و به تاييد وزارتخانه‌هاي مرتبط برسند، مي‌توانند از تسهيلات مرتبط با اين قرارداد استفاده کنند.

قرارداد ياد شده حاوي سه پيام مختلف در سه حوزه توسعه اقتصادي، حوزه سياسي و مبادلات ارزي است. در حوزه توسعه اقتصادي، اين قرارداد مي‌تواند با گسترش سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال دانش فني به سمت توليد ايران، بهره‌وري را افزايش و کميت و کيفيت رشد اقتصادي را بهبود بخشد. پيام سياسي به مختصات زماني قرارداد و جنس دولتي شرکت ايتاليايي بازمي‌گردد. به عبارت ديگر، ايتاليا با تاسيس يک شرکت دولتي و ارائه خدمات فاينانس از طريق آن، با استفاده از نيروي دولتيک ديوار دفاعي در مقابل تحريم‌هاي محتمل آمريکا ايجاد کرده است. سومين پيام نيز کيفيت مبادلات ارزي در بازار ارز ايران را مورد هدف قرار داده است، به‌طوري که طي اين قرارداد، مبادلات يورويي از طريق کشوري در حوزه يورو صورت گرفته که مزيت آن را براي بازار ارز اقتصاد ايران با کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي نشان مي‌دهد.

بزرگ‌ترين فاينانس اروپايي

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، قرارداد خط اعتباري فاينانس ۵ ميليارد يورويي بين بانک‌هاي ايراني و موسسه دولتي ايتاليايي با نام Invitalia Global Investment به منظور تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و توليدي کشور امضا شد. قراردادهاي فاينانس مشابه به‌عنوان گشايش‌هاي پسابرجامي در ماه‌هاي اخير با کشور‌هاي مختلف بسته شده است. پس از انعقاد قرارداد با کشورهاي هند، چين، کره جنوبي، دانمارک، اتريش و روسيه‌ در ماه‌هاي اخير، ايتاليا هفتمين کشوري است که قرارداد فاينانس با آن منعقد شده است. رقم ۵ ميليارد يورويي اين قرارداد، آن را در صدر قرارداد‌هاي وامي با کشور‌هاي اروپايي قرار مي‌دهد. به اين ترتيب، گام ديگري در راستاي تنوع‌بخشي به خطوط اعتباري فاينانس قابل دريافت براي تامين مالي پروژه‌هاي کشور برداشته شده است. بر اساس اين قرارداد که بانک‌هاي ايراني صنعت و معدن و خاورميانه آن را امضا کرده‌اند و بانک سامان نيز قرار است به آن الحاق شود، پروژه‌هاي عمراني و توليدي کشور که با استفاده از تکنولوژي، ماشين‌آلات يا خدمات فني و مهندسي ايتاليا اجرا مي‌شوند، مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند. به‌علاوه ساير بانک‌هاي نيز مي‌توانند به اين قرارداد الحاق شوند. استفاده از اين خط اعتباري، با رعايت قوانين و مقررات داخلي، خصوصا الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، قوانين بودجه سنواتي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط ميسر خواهد بود. همچنين تمام پروژه‌هاي بخش دولتي و غيردولتي که اولويت آنها به تاييد دستگاه‌هاي ذي‌ربط رسيده و مجوزهاي مربوطه را اخذ کرده باشند، مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند. بنابراين طي اين قرارداد تمام پروژه‌هاي دولتي و غيردولتي که از تجهيزات، دانش فني و خدمات ايتاليايي استفاده کنند در صورتي که به تاييد وزارت مربوطه برسند، مي‌توانند از تسهيلات اين قرارداد استفاده کنند. بازپرداخت اين تسهيلات با استفاده از يورو امکان‌پذير بوده و ساير شرايط قرارداد وام از جمله وثيقه‌هاي لازم با بانک‌هاي مرتبط ايراني توافق مي‌شود. از آنجا که قرارداد‌هاي فاينانس اين‌چنيني از يک طرف زمينه را براي گسترش روابط تجاري و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي فراهم مي‌کنند و از طرف ديگر اقتصاد کشور را در مواجهه با تحريم‌هاي محتمل واکسينه مي‌کنند، ادامه روند البته با تمرکز بر تنوع‌سازي آنها مي‌تواند به صحنه رکودي اقتصاد ايران کمک حائز اهميتي کند.

تقابل نيروي دولت با تحريم احتمالي

قرارداد ياد شده دو روز مانده به تصميم ترامپ درخصوص اعلام پايبندي يا عدم پايبندي به برجام بين دو کشور ايتاليا و ايران بسته شده است. شرايط زماني اين قرارداد حکايت از دو نکته مهم دارد. اولين نکته اين است که ايتاليا فارغ از تصميم ترامپ وارد اين قرارداد شده است. به عبارت ديگر امضاي اين قرارداد از سوي ايتاليا دو روز مانده به اعلام تصميم، به اين معني است که تصميم ترامپ در فرآيند امضاي قرارداد از نظر ايتاليا بي‌تاثير بوده است. اگر غير از اين حالت بود ايتاليا تا اعلام تصميم ترامپ براي امضاي قرارداد صبر مي‌کرد. از نظر ايران نيز اگر چه اين قرارداد ادامه قراردادهاي مشابه قبلي با کشور‌هاي ديگر را روايت مي‌کند اما شرايط زماني آن حکايت از يک سياست رواني به منزله نشان دادن تصويري مناسب از فضاي کسب و کار و فاينانس اقتصاد ايران در اذهان اقتصاد بين‌الملل دارد.

موسسه «سرمايه‌گذاري جهاني اينويتاليا يا Invitalia Global Investment » يک شرکت دولتي تحت مالکيت وزارت اقتصادايتاليا است که رسالت خود را خلق ارزش افزوده براي کشور ايتاليا با استفاده از مکانيزم سرمايه‌گذاري اعلام کرده است. به‌علاوه اين شرکت انگيزه‌هاي ملي براي ايجاد و تاسيس شرکت‌هاي جديد و استارت‌آپ‌هاي ابداعي را مديريت مي‌کند و بالطبع شرکت‌هاي تابعه مختلفي نيز دارد. يکي از شرکت‌هاي تابعه آن که مرکز آن در رم است سال ميلادي گذشته تاسيس شده است.

۱۲۰ ميليون يورو از سرمايه اوليه اين شرکت از بودجه دولت ايتاليا تامين شده است. مهم‌ترين ماموريت اين شرکت نيز کار کردن و ايجاد ارزش افزوده در زمينه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري با کشور‌هاي در معرض تحريم و داراي رابطه تجاري با ايتاليا است. از آنجا که ايران مهم‌ترين کشور در معرض تحريم و شريک تجاري ايتاليا بوده و به‌علاوه از اين حيث که مهم‌ترين قرارداد اين شرکت در حوزه فاينانس فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران امضا شده است مي‌توان پي برد که مهم‌ترين فلسفه و انگيزه تاسيس چنين شرکتي تمرکز بر خلق ارزش درخصوص فعاليت‌هاي مرتبط با اقتصاد ايران است. مکانيزم دولتي تامين مالي و همچنين موقعيت زماني تاسيس اين شرکت دو نکته مهم را روايت مي‌کند. اولين نکته استفاده از نيروي دولت براي خارج کردن فعاليت‌هاي شرکت از تيررس تحريم‌هاي احتمالي است. به اين معني که عمدتا آمريکا اشخاص حقيق ي و حقوقي غيردولتي را که به انحاي مختلف تسهيلات تجاري با اقتصاد ايران را مورد هدف قرار مي‌دهند در معرض تحريم قرار مي‌دهد. اما ماهيت دولتي اين شرکت، تحريم‌هاي محتمل آمريکا را نه در تقابل با يک شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي بلکه آن را در تقابل با وزارت اقتصاد و دولت ايتاليا قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر، ايتاليا با استفاده از نيروي دولتي، ريسک تحريم آمريکا را کاهش و بالطبع بازدهي ناشي از خلق ارزش افزوده در اين خصوص را براي کشور خود افزايش داده است. نکته دوم اين است که اين شرکت يک پل ارتباطي بين ايران و نهاد‌هاي مالي ايتاليا است. به‌طوري که نه‌تنها اين شرکت مي‌تواند در حوزه فعاليت‌هايي که رسالت اصلي آن است ارزش افزوده ايجاد کند بلکه مناسبات اقتصادي مرتبط با ايران را از کانال‌هاي مختلف براي ساير موسسات و نهاد‌هاي مالي ايتاليا تسهيل مي‌کند.

يکي ديگر از مزيت‌هاي اين قرارداد را مي‌توان در بازار ارز مشاهده کرد. عمدتا نقل و انتقال مراودات اقتصادي چه حقيقي باشند چه پولي، هزينه‌هايي را به همراه دارند. همان‌طور که هزينه انتقالات فيزيکي به موقعيت فيزيکي و توافقات دو طرف تجاري بستگي دارد، هزينه انتقال مراودات مالي نيز بسته به موقعيت‌هاي مکاني و توافقات دو طرف تجاري متفاوت خواهد بود. مزيت هزينه‌‌اي که قرارداد مذکور براي بازار ارز ايران دارد، در کيفيت انتقال پولي جلوه‌گر مي‌شود. به‌طوري که يورو يکي از مهم‌ترين ارز‌هاي بين‌المللي و مورد استفاده در مراودات تجاري است و اتفاقا در قرارداد يادشده مراودات يورويي با يک کشور حوزه يورو انجام مي‌شود. بالطبع چنين سازگاري بين ارز مورد مبادله و موقعيت مکاني کشور طرف تجارت، مزيت‌هاي هزينه‌اي را براي بازار ارز ايران به همرا دارد.

06-01